Вие сте тук

Блог на Хронотрон

Създаване и изпълнение на инвестиционен проект чрез който да се реализира следната идея: (2014)

1.Постоянно работещ изследователски, приложен, консултативен и демонстрационен център по екология, природоползуване и природосъобразен начин на живот за екоселища, за нуждите от отделния човек до общността.
2.Изследователски и приложен проект за устойчиво и ефективно използуване на безплатни възобновими източници: слънчева светлина и топлина, вятър, нискомолекулни въглеродни източници и др.
3.Изследователски и приложен проект за разработка и целогодишно производство на храни, опаковане и тяхното съхранение.

Subscribe to RSS - Блог на Хронотрон