Вие сте тук

Създаване и изпълнение на инвестиционен проект чрез който да се реализира следната идея: (2014)

1.Постоянно работещ изследователски, приложен, консултативен и демонстрационен център по екология, природоползуване и природосъобразен начин на живот за екоселища, за нуждите от отделния човек до общността.
2.Изследователски и приложен проект за устойчиво и ефективно използуване на безплатни възобновими източници: слънчева светлина и топлина, вятър, нискомолекулни въглеродни източници и др.
3.Изследователски и приложен проект за разработка и целогодишно производство на храни, опаковане и тяхното съхранение.
4.Предлагаме разходки с различни маршрути в околността с посещение на исторически и природни забележителности; девствени места на които може да наситите всичките си сетива в автентична среда.

Най-скъпите и важни съоръжения за проекта са следните:
1.Едноетажна стопанска постройка с разгърната площ от 35 кв.м. с висок таван – с работно помещение, склад за продукция, стая за почивка. Това е основното съоръжение имащо статут на базов лагер.
2.Юрта за лагеруване на ученици и др. посетители.
3.Фургон.
4.Палатка – типи за инструменти за текущата работа.

На този етап не мога да определя точната стойност на нужните пари за изпълнението му. За построяването /без оборудване/ на най-скъпото и важно съоръжение – стопанската постройка получавам различни силно разпръснати цифри – между 7000 и 110 000 лева.
**********
2017 (наши дни, февруари)
Проектът е в ход. Усвоени са около 28 000 лева. Точки 1, 3 и 4 са почти в готовност.